За нас

Първото дружество от групата ДИАЛОГ беше учредено от 30 известни български преводачи през февруари 1989 година, като първа българска частна преводаческа фирма, юридическо лице. С течение на времето, за да се отговори на спецификата на нарасналото търсене и на законодателните промени,  през 1996 година за предоставяне на писмени и устни преводачески услуги беше регистрирана фирмата ДИАЛОГ ПЛЮС ООД, която черпи от огромния опит, натрупан от предшестващите я дружества. Днес и сътрудниците  на ДИАЛОГ са значително повече – няколкостотин устни и писмени преводачи от/на всички европейски и повечето източни езици, специализирани в почти всички сфери на знанието.

Благодарение на гъвкавата си организация, следваща най-модерните тенденции на глобалната икономика, ДИАЛОГ ПЛЮС ООД е в състояние винаги да предложи на клиентите си подходящи преводачи и за най-специализираните задачи. И не само това: тази организация позволява на дружеството да работи с минимални административно-стопански разходи, което от своя страна води до възможността да бъдат подбирани и, разбира се по-добре заплащани, наистина най-добрите преводачи, а за клиентите да се поддържат приемливи и конкурентни цени.

Името ДИАЛОГ  както в миналото, така и днес е синоним на КАЧЕСТВО. И това далеч не е случайно.  ДИАЛОГ прилага стриктно правилата на Европейски стандарт EN ISO 17100:2015-05„Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“ относно изискванията към предоставянето на преводачески услуги и „Система  за управление на качеството” ISO 9001:2008. Писмените преводи винаги минават през (понякога и повече от една) редакция и задължителен краен контрол от страна на персонала на ДИАЛОГ. Устните преводи, както и всички услуги, предлагани от дружеството, са подложени  на стриктен контрол по време на извършването им. Затова и  нашите клиенти винаги са оценявали по достойнство безупречното качество, което им предлагаме. 

Списъкът на клиентите ни би надхвърлил многократно обема на настоящата  презентация. Затова ще споменем само някои от тях: държавни институции, като Народното събрание, министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на транспорта, на правосъдието, на икономиката и енергетиката, на околната среда, на труда и социалната политика,  на земеделието, на здравеопазването, Конституционния съд, Върховния касационен съд, Агенцията за приватизация, Икономическия и социален съвет, Държавния ветеринарно санитарен контрол, Националния статистически институт, Център за развитие на чвешките ресурси към МТСП, Ръководство въздушно движение, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП; обществени и неправителствени организации - Българската Академия на науките, Американския университет в България, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Атлантическия клуб в България, фондация „Свободна и демократична България”, SOSКиндердорф,  Центъра за изследване на демокрацията; банки и финансови институции  - Банка ДСК, Хипоферайнзбанк, Банка Уникредит, Банксервиз;  големи български и работещи в България чуждестранни фирми, като Балканстар, Самекс, Елтрак, ВАТЕХ-Елин, Оракъл, ИНА Трейдинг; телевизионни компании - Триада Комюникейшънс, Нова Телевизия; големи рекламни и социологически агенции -  Огилви и Мейдър, Булгарреклама, Крес, Янев и Янев, СИА, Вивека, Друмер, Инкарт, Галъп Интернешънъл, МБМД;  посолства и представителства на чуждестранни и международни организации - Представителството на Върховния комисар за бежанците при ООН, Германо-българската търговска камара, Австрийското Евиденцбюро, ПРООН, Британския съвет, посолствата на Германия,  Австрия, Чехия  и много други.

Авторитетът, с който се ползваме в България допринася за международните ни контакти и множеството ни чуждестранни клиенти. Ще споменем само част от тях: ТАЙЕКС  към ЕС, Европейския съд в Люксембург, Европейската народна партия, Либералния интернационал, Фондацията на германските спестовни каси за международно сътрудничество, Германската служба за бежанците, Централата на Даймлер АГ в Щутгарт/Германия, Икономист Интелиджънс Юнит, Университетския център за изследване на човешките права в САЩ, гръцката Евробанк, Световната федерация на туроператорските асоциации, Международната федерация по автомобилизъм, Баварската провинциална спестовна каса, Европейския институт за публична администрация, световноизвестните списания „Дер Шпигел”, „Рийдърс дайджест” и „Нюзуик”, вестник „Гардиън”……..

Освен това, въз основа на сключени договори за съвместна работа ДИАЛОГ ПЛЮС ООД си сътрудничи с преводачески агенции от чужбина: ЕТС Брюксел НВ, респ. ETCEuropescrl, Брюксел, Полиглот - Франция, Полиглота – Испания, Традукта – Португалия, Катцаракис – Гърция, Серж Клаус – Австрия. 

Високото качество, което ДИАЛОГ ПЛЮС ООД предлага, намери своето признание и в Европейския съюз. През последните години дружеството  беше класирано на първо място на няколко търга за писмени преводи, обявени от институции на  Европейския съюз:  търг EASA/AESA на Европейския парламент; търг АО/05 на Европейската комисия – превод на широк кръг документи на институции на ЕС; търг 264/04 на Европейския съвет – превод на регламенти и други официални документи на ЕС, търг ENV DGT-2008 – превод на документи в сферата на опазването на околната среда, търг CEI-LEG09 – превод на юридически документи от/на френски на/от български, търгове FL-ECON EN20, FL-ECON FR20, FL-ECON 20EN – превод на икономически и финансови документи, съответно от/на английски и от френски на български. Независимо от работата по тези договори, институции на ЕС ни възлагат и голям брой други еднократни поръчки.

ДИАЛОГ  ПЛЮС ООД има договор с Консулския отдел  на Министерството на външните работи за извършване на заверени преводи, които подлежат на легализиране от МВнР.

През 2006 година ДИАЛОГ беше сред инициаторите за учредяването на Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА).