Въпроси

Как мога да ви изпратя материали за превод?

Естествено, най-добре е материалите за превод да бъдат изпратени по електронна поща. Ако по някаква причина това не Ви е възможно и не става дума за много голям обем, може да използвате факса ни.

В какви най-кратки срокове мога да получа възложения превод?

ДИАЛОГ прави всичко възможно, за да отговори на изискванията на клиентите си. Все пак, за  да бъде гарантирано безукорното качество не могат да бъдат надхвърляни известен брой страници (6-10) за един пълен работен ден.

За съкращаване на сроковете използвате ли възможността  даден превод да бъде разделен между двама или повече преводачи?

Не. Това неминуемо би довело до влошаване на качеството. Поради това в ДИАЛОГ не се допуска деленето на един материал между двама и повече преводачи.  

Какво разбирате под „писмен превод на даден материал"?

ДИАЛОГ спазва стриктно Европейски стандарт EN 15038 относно изискванията към предоставянето на услугата писмени преводи. Накратко това означава, че възложеният от Вас материал първо ще бъде огледан с оглед осигуряването на преводача и редактора на евентуални справочни материали, след това ще бъде предаден на преводача и редактора заедно с  Вашите изисквания. Завършеният превод се редактира, минава на коректура и най-накрая на едно последно изчитане, при което се проверява спазването на чисто формалните изисквания на възложителя.   

В представянето на ДИАЛОГ става дума за осигуряване на безукорно качество. Как можете да гарантирате това?

По-горе отбелязахме, че притежавайки международно валидна сертификация по Европейски стандарт EN 15038, ние се задължаваме да спазваме стриктно всички негови изисквания, като  описахме етапите през които минава изпълнението на един писмен превод. Бихме могли да добавим, че всеки един етап се контролира в процеса на извършването му. Освен това, редакторските бележки също служат за оценка на работата на преводача и бъдещата му работа в ДИАЛОГ. Много голямо значение се отдава на обратната връзка с клиента, която е задължение на отговорника на проекта и на отговорника по качеството на дружеството. При устните преводи контролът на качеството се изразява в контрол на място, следене на реакциите на участниците в съответното мероприятие и отново обратна връзка с възложителите.      

В състояние ли сте да осигурите третиране на предоставените ви материали и информации като „поверителни"?

Всички преводачи на ДИАЛОГ подписват декларация за конфиденциалност. В зависимост от изискванията на клиента оригиналните текстове и преводите се съхраняват само за известен, определен от него период, след което се изтриват електронните и унищожават хартиените носители. Искаме да отбележим, че за всичките 20 години от съществуването на ДИАЛОГ не сме имали случай на изтичане на информация.