Писмени преводи

От кои и на кои езици превеждаме?

Извършваме преводи в двете посоки между Български език и следните езици:

 • Английски
 • Френски
 • Немски
 • Чешки
 • Холандски
 • Японски
 • Сръбски
 • Словенски
 • Албански
 • Словашки
 • Гръцки
 • Хърватски
 • Македонски
 • Португалски
 • Фламандски
 • Китайски
 • Румънски
 • Шведски
 • Арабски
 • Украински

Извършваме преводи в двете посоки между Английски, Френски и Немски език и следните езици:

 • Руски 
 • Албански 
 • Македонски 
 • Сръбски 
 • Румънски

Какви писмени преводи можете да ни възложите?

Като водеща преводаческа агенция ДИАЛОГ извършваме висококачествени преводи на:

 • научна литература
 • рекламни материали
 • директиви на ЕС
 • закони и нормативни актове
 • технически документации
 • юридическа литература
 • икономически и финансови текстове
 • документи


във всички области на знанието, като:

 • автоматизация
 • археология
 • банково дело
 • електротехника
 • земеделие
 • изкуство
 • икономика
 • лингвистика
 • машиностроене
 • медицина
 • местно самоуправление
 • политика, политология
 • социология
 • строителна механизация
 • строителни материали
 • счетоводство
 • нормативни актове
 • физика, вкл. ядрена енергетика
 • хранителна промишленост 
 • дървопреработване
 • туризъм
 • финанси
 • транспорт
 • химическа промишленост 
 • спорт
 • инженерингови дейности
 • философия
 • автомобилостроене
 • фармацевтика
 • корабостроене
 • екология
 • психология
 • електроника
 • информатика
 • право
 • закони
 • енергетика
 • строителство

Стандартизирана процедура за изпълнение на писмените преводи:

В ДИАЛОГ писмените преводи се изпълняват при стриктно спазване на изискванията на Европейски стандарт EN ISO 17100:2015-05„Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“

 • При приемане на поръчката освен цена и срок за изпълнение се уточняват всички допълнителни изисквания на клиента, евентуални референтни материали или консултанти, начин на предаване на готовия превод, които се вписват във виртуалния  картон на поръчката. Този картон придружава превода през целия процес на изпълнението му.
 • Определят се отговорник на поръчката, който непрекъснато следи работата по нея, преводач и редактор(и), както и график за изпълнение на отделните етапи.
 • След като от страна на редакторът(ите) се даде оценка за превода и се нанесат евентуалните редакторски забележки, преводът се преглежда от отговорника по качеството за спазване на специфични изисквания на клиента, техническо оформление и др.    
 • Едва тогава отговорникът на поръчката може да разреши предаването на превода на клиента. Той осъществява и обратната връзка, като преценката на клиента за извършената работа се вписва в картона на поръчката и служи за оценяване на работата, както на фирмата като цяло, така и на съответните преводач и редактор(и).   

 

Допълнителни услуги при писмените преводи:

ПРЕВОД „ЕДНО КЪМ ЕДНО". Специално при преводи на проспекти, технически и сервизни ръководства,специализирана фирмена документация, ДИАЛОГ предлага „превод едно към едно", при който преводът е абсолютно идентичен с оригинала и включва всички графики и снимки с текста към или в тях.

ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ. На базата на сключен договор с дирекция Консулски отношения към Министерство на външните работи на ДИАЛОГ е дадено право да извършва заверени преводи, които се легализират от Консулския отдел към Министерството на външните работи.

РАЗМНОЖАВАНЕ, ПОДВЪРЗВАНЕ. По желание на клиента готовите преводи могат да бъдат размножени  до 10 екземпляра и подвързани с „гребени" или по друг начин. По-големи тиражи се отпечатват в рамките на нашата издателска дейност. 

Безплатни услуги за нашите клиенти:

КОНСУЛТАЦИИ. За нас ще бъде удоволствие да ви консултираме - разбира се, безплатно и без каквито и да било задължения от ваша страна. Свържете се с нас по всички въпроси, отнасящи се до преводите на вашите текущи и бъдещи проекти.

ПРОБНИ ПРЕВОДИ. Възползвайте се от възможността безплатно да се уверите в качеството, което ДИАЛОГ ви предлага. Изпратете на електронния ни адрес dialog@dialog-bg.com примерен текст (в рамките на 1800 удара/260 думи = 1 страница, вкл. графики, таблици и др.) с пояснение „За безплатен пробен превод". Той ще бъде преведен безплатно в най-кратък срок. От това за вас не произтичат никакви задължения. 

Конфиденциалност и архивиране:

ДИАЛОГ  гарантира опазването на вашата фирмена или търговска тайна. Всички преводачи на ДИАЛОГ  са подписали декларация за поверителност. Ако клиентите ни не са поискали друго, като правило всички предадени ни оригинални текстове и преводите се архивират и се унищожават в края на годината, но не по-рано от шест месеца от предаването им на клиента. По искане на клиента могат да се вземат специални мерки за защита на информацията или незабавно да бъдат унищожени всички оригинали, референтни документи и преводи.