Устни преводи

Симултанен превод

Благодарение на висококвалифицираните си устни преводачи ДИАЛОГ предлагаме симултанен превод, който покрива всички възможни комбинации между следните езици:

 • Английски
 • Френски
 • Испански
 • Италиански
 • Хърватски
 • Македонски
 • Чешки
 • Унгарски
 • Полски
 • Турски
 • Руски
 • Немски
 • Португалски
 • Сръбски
 • Словенски
 • Албански
 • Словашки
 • Румънски
 • Гръцки
 • Български

Консекутивен превод

Български <-> горните езици, както и Китайски, Арабски и Японски.

Апаратура за симултанен превод

най-модерна , компютъризирана инфрачервена апаратура, вкл. техническо обслужване и транспорт. 

Мултимедия

и всякакво друго оборудване за вашите конференция/семинар/обучение